REGLEMENTEN WTC AALTER BRUG 2022

De slogan “Fietsen = mijn vrijheid”  staat ook vaak voor individualisme,  waar wij natuurlijk allemaal recht op hebben. Als club vinden wij het echter uiterst belangrijk om de “club sport” en clubsfeer extra te promoten. Vandaar dat wij vanaf 2023 onze leden welke deelnemen aan de groepsritten op zon- en woensdag extra belonen.

Daarnaast staat dat in verscheidene disciplines door de bonden VBR en VWB reeds beloning en trofeeën worden uitgereikt :

 1. Men moet in het bezit zijn van een geldige VBR-VWB vergunning.
 2. Ritten en kilometers gelden als deze gefietst worden in clubtenu.
 3. 15 ritten gefietst in eenzelfde discipline =  gratis lidmaatschap 2024 .
 4. Als enig onbetwistbaar bewijsmateriaal wordt de daarvoor bestemde controlekaart gebruikt afgestempeld door de inrichters. Na het seizoen wordt de kaart, ingevuld met datum en gereden km, ingeleverd bij het clubbestuur.
 5. Het verlenen van medewerking aan een organisatie van WTC AALTER BRUG  die voorkomt op de kalender van voornoemde bonden wordt gelijkgesteld aan de grootste afstand van die organisatie. 
 6. Omtrent speciale initiatieven beslist het bestuur.
 7. Korting kledij : 50 % korting bij bestellen uitrusting tijdens het jaar 2023 op basis van de afgelegde kilometers in 2022.  Elke categorie heeft zijn eigen kilometernorm.

ZONDAGRITTEN  = stempelen op witte clubkaart.

2 categorieën :

 • A        : gemiddeld 24 km / uur      korting kledij vanaf   750 km
 • A+    : gemiddeld 27 km/  uur      korting kledij vanaf 1000 km
 1. Diegene die op zondag het meeste aantal ritten heeft verzameld komt in aanmerking als laureaat voor dit kampioenschap. In geval er meerdere leden zijn die hetzelfde aantal ritten hebben verzameld, dan tellen de meest gefietste kilometers.  Aan de  best geklasseerde mannelijke/vrouwelijke leden wordt een waardebon overhandigd op de kampioenenviering. Zolang het bestuur er niet anders over beslist.
 2. Indien er niet gestart wordt, na overleg met het aanwezige bestuur, dan zijn er geen punten te verdienen.

WOENSDAGRITTEN = stempelen op de oranje clubkaart.

2 categorieën :

 • B      : gemiddeld 18 km/uur         korting kledij vanaf 500 km
 • B+    : gemiddeld 24 km/uur         korting kledij vanaf 600 km
 1. Diegene die de woensdagavond het meeste aantal ritten heeft verzameld door deelname bij  komt in aanmerking als laureaat voor woensdagkampioen. In geval er meerdere leden zijn die hetzelfde aantal ritten hebben verzameld, dan tellen de meest gefietste kilometers.  Aan de best geklasseerde mannelijke/vrouwelijke leden wordt een waardebon overhandigd op de kampioenenviering. Zolang het bestuur er niet anders over beslist.
 2. Indien er niet gestart wordt, na overleg met het aanwezige bestuur, dan zijn er geen punten te verdienen
 3. Gezien wij een vergoeding vragen voor de daguitstap, komt deze niet in aanmerking voor het kampioenschap.

Deelnemers aan dit kampioenschap onderwerpen zich aan deze reglementering. 

Opmerkingen dienen schriftelijk of per email bezorgd te worden aan de secretaris.