Speech

Beste leden,  gezinsleden en sponsors

Het doet ons plezier u hier allen aanwezig te zien en ik wil u dan ook in naam van het bestuur welkom heten.

Deze nieuwjaarsdrink  van onze club is het ideale moment om elkaar te ontmoeten ;  eens niet in fietstenu,  eens niet om te werken, gewoon om de groepsband  “teamspirit” te versterken en afspraken te maken voor het komende seizoen.

Wij willen even kort terugblikken op het voorbije jaar waarin wij twee grote evenementen organiseerden

**  Vooreerst onze Semi klassieker FETW in juli waar wij zeker van een succes konden spreken en met onze kleine club een goede indruk maakten 1600 deelnemers vonden de weg naar Aalter en genoten van onze mooie rit richting Aartrijke en smulden nadien van de gratis pastasalade.

 **  In oktober kwamen 700 VTT’ers   onze veldwegels en dreven berijden

Niet alleen het bestuur dank ik voor hun inzet maar daarenboven evenzeer onze mooie groep medewerkers, die elk op hun eigen manier volgens wilskracht en vermogen ijveren voor een prima verloop.  Hier zijn toch wat talenten naar boven gekomen en goed samenwerkende teams gevormd.

Wij hopen dat u allen in 2015 paraat staat om die vrijwillige taak terug op u te nemen.

Het is heel belangrijk te beseffen dat het organiseren van een rally of VTT andere fietsers de kans biedt om deze sport te kunnen beoefenen.

Een applaus graag voor onze medewerkers !!

 

Deze samenkomst is ook een mooi moment om onze sponsors eens extra in de schijnwerpers te plaatsen. Ook zij bepalen mee  aan the Look en uitstraling van onze club.

Wij bieden hen graag een kleine attentie aan.

Mogen wij naar voor vragen :,.

 

Carrefour  : Dhr Kurt Goosens

Speck pompen: Dhr Eric Van Belle en echtgenote Mevr Greet De Meyer

En Emmaüs :  Mevr Conny De Vuysser

 

Onze club telt momenteel  95 fietsende leden.

Als ik onze ledenlijst nader bekijk, kom ik tot de conclusie dat wij een “familieclub” zijn waar zowel de man als de vrouw uit éénzelfde gezin actief fietsen.

Het is onze intentie om aan elk wat wils te bieden en  zondag- en woensdagritten in groep te blijven leiden. Mits en kleine medewerking van ons allen.

 

Wat biedt de toekomst ;

 

In april reist een delegatie van onze club, 13 fietsers (vrouwen en mannen), naar  Mojacar om aldaar de benen te versterken tegen het komende voorjaar.

 

Op zondag 1 maart  en woendag 1 april starten  onze groepsritten.

 

Op zaterdag 18 en  19 zondag  juli organiseren wij opnieuw de FETW met hetzelfde parcours als 2014 maar niet meer onder de noemer SKL. Gewoon op onze eigen vertrouwde manier.

In augustus kan u allen met gezinsleden en vrienden deelnemen aan onze fietsdaguitstap.

Op zaterdag 10 oktober, zoals de traditie het wil, organiseren wij onze alomgekende VTT doorheen het Drongengoed.

Om het jaar in schoonheid af te sluiten voorzien wij ook een medewerkersfeest.

Mensen die zich geroepen voelen om ons bestuur te versterken kunnen steeds hun kandidatuur ingeven. Daarvoor hoeft u niet te beschikken over een uitgebreide CV.

 

Nog een praktische mededeling betreffende terugbetaling mutualiteit.

U ontving allen samen met het tijdschrift “Wielrijder & Biker” een attest bestemd voor uw mutualiteit. U hoeft hier enkel uw persoonlijke klevertjes op te plakken aan aan uw ziekenfonds te bezorgen.

 

Wij wensen u  bij deze alvast een  “Gezond en Fietsrijk 2015” !!

 

In naam van het bestuur

Luc, Willy, Marc, Freddy, Dirk  en mezelf.

 

Nu volgt de huldiging van de laureaten.